Tôi là công dân Việt Nam, cư trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tôi có lấy một anh người Thụy Điển, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Trong thời gian sang thăm bố mẹ chồng bên Thụy Điển tôi có sinh con tại Thụy Điển, chưa thực hiện đăng ký khai sinh cho con. Nay vợ chồng tôi về Việt Nam sinh sống, tôi muốn đăng ký khai sinh cho con tại Việt Nam được không? Và tại cơ quan nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 35 Luật Hộ tịch quy định: “ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:….2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;”Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được được đăng ký khai sinh”.Như vậy, đối chiếu với quy định này, UBND huyện Hoàng Mai – nơi cư trú của chị có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con của chị.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan