Tôi mới sinh được một cháu trai. Nay vì lý do cá nhân không đi được và muốn bà nội cháu đi khai sinh cho cháu. Vậy tôi có cần làm giấy ủy quyền cho mẹ chồng tôi để bà đi khai sinh cho cháu hay không? Văn bản này có cần đi công chứng, chứng thực hay không?

Trả lời:

Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định:“1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con. 2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền”.Như vậy, đối chiếu với quy định trên, chị phải lập giấy ủy quyền cho mẹ chồng chị đi đăng ký khai sinh cho con chị. Văn bản ủy quyền này không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng chị.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 12 câu hỏi liên quan