Hiện nay, tôi muốn lấy một anh là người Campuchia thì phải làm thế nào ạ?

Trả lời:

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn (ĐKKH) giữa công dân Việt Nam với công dân Campuchia được thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Luật hộ tịch và Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015. Trường hợp công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã ở khu vực biên giới kết hôn với công dân Lào thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú, thì việc ĐKKH được thực hiện tại Điều 18 Nghị định số  123/2015/NĐ-CP, Cụ thể:- Người yêu cầu ĐKKH trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam cư trú. Trường hợp ở khu vực biên giới thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.- Hồ sơ ĐKKH bao gồm:+ Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Campuchia xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Campuchia do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng hoặc đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Campuchia.+ Công dân Campuchia phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu/giấy tờ chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân Campuchia (nếu thuộc trường hợp đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới).+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam (trừ trường hợp đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới).+ Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật;+ Nếu công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;Ngoài ra, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, công dân Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân; giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ĐKKH.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan