Tôi hiện đang cư trú tại thành phố Hà Nội. Tôi có quan hệ tình cảm với một chị và đã sinh được một bé trai. Do chúng tôi chưa đăng ký kết hôn và hiện tôi cũng đang có gia đình riêng. Vậy nay tôi muốn nhận con mình để nhập vào hộ khẩu nhà tôi thì cơ quan có thẩm quyền xác nhận quan hệ cho bố con tôi là cơ quan nào ạ? Tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3, Điều 7 Luật hộ tịch thì UBND cấp xã nơi anh cư trú hoặc con của anh cư trú có thẩm quyền thực hiện đăng ký nhận cha, con cho anh.Khi thực hiện thủ tục nhận cha, con, anh phải nộp tờ khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con của anh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, con thì anh và con anh phải có mặt.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan