Tôi có con ngoài giá thú. Để nhận con tôi đã hoàn tất hồ sơ xin nhận cha, con theo hướng dẫn của cán bộ hộ tịch. Nhưng đến thời điểm tôi hoàn tất hồ sơ thì con tôi mất. Vậy tôi có được đăng ký nhận con tôi để con tôi được công nhận trong dòng họ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 4 Điều 44 Luật hộ tịch quy đinh: “Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch”. Do đó, trường hợp sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà con của anh chết thì UBND cấp có thẩm quyền đình chỉ việc giải quyết hồ sơ và anh phải làm thủ tục yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan