Con tôi chung sống với một anh sinh được một cháu trai, nhưng cả hai chưa lấy nhau nay đã chết. Vậy tôi muốn nhà nước xác nhận việc đó là bố mẹ của cháu tôi thì có được không?

Trả lời:

Khi thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì các bên phải có mặt. Như vậy, trường hợp một trong hai bên đã chết thì cơ quan đăng ký hộ tịch không thụ lý giải quyết. Điều 92 của Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết”. Do đó, trường hợp này, ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại của trẻ có thể yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho trẻ theo thủ tục tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan