Mẹ tôi mất thì tôi phải đến cơ quan nào để đăng ký khai tử cho mẹ của tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32 Luật hộ tịch thì UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của mẹ anh (chị) thực hiện việc đăng ký khai tử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của mẹ anh (chị) thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mẹ anh (chị) chết hoặc phát hiện thi thể thực hiện việc đăng ký khai tử.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan