Bố tôi mất, tôi muốn đăng ký khai tử thì phải chuẩn bị những giấy tờ nào và phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Anh (chị) phải đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) thực hiện việc đăng ký khai tử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bố anh (chị) chết hoặc phát hiện thi thể thực hiện việc đăng ký khai tử. Giấy tờ phải xuất trình- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của anh (chị) - là người có yêu cầu đăng ký khai tử- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) để xác định thẩm quyền. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi bố anh (chị) chết hoặc nơi phát hiện thi thể của bố anh (chị).Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.Giấy tờ phải nộp- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan