Công ty tôi đã đề nghị kiểm định và được cấp Giấy chứng nhận cho lô phương tiện PCCC cấp cho công trình. Tuy nhiên, do quá trình chuyển văn phòng công ty nên nhân viên công ty tôi đã làm mất tem kiểm định cho lô phương tiện nêu trên. Tôi muốn biết thủ tục để được cấp lai tem kiểm định.

Trả lời:

Khoản 3 Điều 18 Thông tư Số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ phải kiểm định một lần, nếu đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và dán tem kiểm định. Do vậy, đối với phương tiện PCCC đảm bảo chất lượng đã được kiểm định nhưng bị mất tem kiểm định, Công ty cần có văn bản gửi cơ quan Cảnh sát PCCC đã kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho lô phương tiện nêu trên đề nghị được xem xét cấp lại tem. Công ty của bạn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC nêu trêntổ chức xác minh lại đối với lô phương tiện PCCC đề nghị cấp lại tem để Cơ quan Cảnh sát PCCC xem xét cấp lại tem.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan