Hiện nay Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng sơn chống cháy từ Hàn Quốc về để kinh doanh. Vậy đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCN cho chúng tôi được biết thủ tục để kiểm định đối với mặt hàng sơn chống cháy này?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định thủ tục kiểm định đối với sản phẩm sơn ngăn cháy, cụ thể:1. Hồ sơ kiểm định gồm:- Đơn đề nghị kiểm định mẫu phương tiện PCCC theo mẫu PC17 (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA);- Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) đối với sơn ngăn cháy nhập khẩu;- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sơn đề nghị kiểm định (Bản thuyết minh thông số kỹ thuật (catalogue) và quy trình hướng dẫn thi công sơn ngăn cháy của nhà sản xuất);+ Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Quý Công ty cần gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu sơn ngăn cháy cần kiểm định cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.2. Thời gian thực hiện việc kiểm định:- Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu sơn ngăn cháy cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định.- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định, phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan