Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình, sau khi đã được cơ quan Cảnh sát thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, thì được lưu trữ như thế nào?

Trả lời:

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình đã cơ quan Cảnh sát phòng PCCC thẩm duyệt, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt, thì theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an, thì trả lại cho chủ đầu tư 01 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ 01 bộ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan