Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu không đến nhận kết quả được, có nhờ người khác đến nhận kết quả thay được không?

Trả lời:

Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu không đến nhận kết quả được thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận kết quả thay. Khi nhận kết qủa, người ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD của bản thân, giấy ủy quyền và giấy biên nhận hồ sơ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan