Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước, bị mất hộ chiếu mà không có hộ khẩu, CMND thì có được cấp lại hộ chiếu hay không?

Trả lời:

Đối với trường hợp trên, công dân được xem xét cấp lại hộ chiếu để trở lại nước ngoài sinh sống. Về thủ tục cấp lại hộ chiếu gồm: - Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu X01); - Đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu X08). - Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan