Hiện nay, lệ phí cấp 01 cuốn hộ chiếu là 200.000 đồng, trường hợp người dân muốn cấp hộ chiếu sớm thì có phải nộp thêm phí hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí cấp hộ chiếu là: - 200.000 vnđ đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu; - 400.000 vnđ đối với trường hợp đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất hoặc bị hư hỏng. Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người đề nghị cấp hộ chiếu không phải nộp thêm bất kỳ một khoản nào khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan