Sau khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu thì bao lâu tôi được lấy hộ chiếu?

Trả lời:

Theo quy định, nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì thời hạn cấp hộ chiếu là 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ nộp ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thời hạn cấp hộ chiếu là 08 ngày làm việc.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan