Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
 • Phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • Gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin đến Trung tâm trực tiếp
  Trực tuyến 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
 • Phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • Nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống
  Dịch vụ bưu chính 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
 • Phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • Gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin đến Trung tâm qua đường bưu điện

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Công văn của nhà thầu, nhà đầu tư về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Các tài liệu liên quan đến nội dung cần thay đổi, bổ sung Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có