Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế
- Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
- Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT 53.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT 77. Khai thue GTGT theo phuong phap truc tiep tren doanh thu_Phuong 2402.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Chi cục thuế huyện, thành phố

Yêu cầu, điều kiện thực hiện