Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Trực tuyến 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Thành phần hồ sơ

  Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Bản chính: 1 - Bản sao: 1
  Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Kinh tế

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.