Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Cơ sở KCB lập hồ sơ ký hợp đồng theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 2.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định theo quy định

Bước 3. Ký hợp đồng

a) Trường hợp cơ sở KCB đủ điều kiện thì cơ quan BHXH và cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT theo mẫu tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp cơ sở KCB không đủ điều kiện, cơ quan BHXH có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày - Cơ sở KCB nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tổ chức ký hợp đồng KCB nếu đủ điều kiện.
- Văn bản trả lời không đủ điều kiện ký hợp đồng của cơ quan BHXH gửi cơ sở KCB
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày - Cơ sở KCB nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
-Tổ chức ký hợp đồng KCB nếu đủ điều kiện.
- Văn bản trả lời không đủ điều kiện ký hợp đồng của cơ quan BHXH gửi cơ sở KCB

Thành phần hồ sơ

1. Đối với cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng hoặc cơ sở KCB sau khi đã...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Công văn đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT của cơ sở Bản chính: 1 - Bản sao: 1
- Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở KCB Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Bản chụp có đóng dấu của cơ sở KCB: + Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có); + Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử) + Văn bản cấp mã cơ sở KCB của Bộ Y tế + Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở KCB ngoài công lập Bản chính: 1 - Bản sao: 1
2. Đối với cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT hàng năm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chụp có đóng dấu quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Bản chính: 1 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở KCB đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 146/2018-NĐ-CP.