Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã cử công chức tư pháp -hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra và xác minh

- Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức tư pháp- Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

- Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi và cấp cho người nhận nuôi con nuôi một bản chính.

- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã nơi mình thường trú;

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính) Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao); Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính); - Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao); - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận con nuôi; (Bản sao); Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có (Bản sao); Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng). Bản chính: 0 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện