Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện


- Sau khi người quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ra quyết định tạm ngừng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, cụ thể: thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” theo quy định tại:

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);

+ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

+ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

- Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm báo cáo người quyết định thành lập công ty để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”.
 • Lệ phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
  Dịch vụ bưu chính Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”.
 • Lệ phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • - Thông qua hệ thống bưu chính;

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Đăng ký kinh doanh

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tạm ngừng kinh doanh trong các trường hợp sau:
  - Do yêu cầu của người quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  - Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.