Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 hoặc 20 ngày
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • - Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP): 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  - Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP): 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  - Nộp 3 bộ với thành phần hồ sơ như trên để thực hiện thủ tục hành chính.

  Thành phần hồ sơ

  Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (2) thuyết minh nội dung nhiệm vụ Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  (3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  (4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  (1) Tờ trình đề nghị thẩm định Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  (5) các văn bản pháp lý có liên quan Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1), (2), (3), (4), (5) Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch Bản chính: 2 - Bản sao: 0
  hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng Bản chính: 2 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không