Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

1. Gửi hồ sơ xin cấp phép: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Xem xét và cấp giấy phép: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Don de nghi cap giay phep chat ha, dich chuyen cay xanh.doc Bản chính: 0 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;
2. Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn;
3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.