Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Tờ trình đề nghị thẩm định; Bản chính: 4 - Bản sao: 0
  Thuyết minh nội dung nhiệm vụ Bản chính: 4 - Bản sao: 0
  Các bản vẽ in màu thu nhỏ Bản chính: 4 - Bản sao: 0
  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan Bản chính: 4 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có