Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- UBND cấp xã tổ chức họp xét duyệt, lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, báo cáo UBND cấp tỉnh.

- UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ).

- Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra Quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Cấp xã: Không quá 10 ngày làm việc; - Cấp huyện: Không quá 15 ngày làm việc; - Cấp tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc; - Bộ Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc.
 • Lệ phí: 0 Đồng
 • - Cấp xã: Không quá 10 ngày làm việc;
  - Cấp huyện: Không quá 15 ngày làm việc;
  - Cấp tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc;
  - Bộ Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ trực tiếp cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  Thành phần hồ sơ

  * Thành phần hồ sơ 1
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản khai cá nhân của đối tượng (01 bản chính) BẢN KHAI CÁ NHÂN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  * Thành phần hồ sơ 2: Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bản sao có...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Bằng Tổ quốc ghi công; Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Giấy chứng nhận thương binh. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Trường hợp không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, có đơn gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  - Không thuộc các trường hợp sau: Phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử bằng hình thức hình phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo).