Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp không quy định Không quy định
Dịch vụ bưu chính không quy định Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Yêu cầu, điều kiện thực hiện