Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi hoàn thành bầu hoặc chỉ định Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mới; đối tượng thụ hưởng chính sách làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ và nộp tại UBND xã, phường, thị trấn; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập biên bản xác nhận, tờ trình kèm theo danh sách những người đề nghị hưởng chính sách, báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố.

- UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập tờ trình kèm danh sách những người đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ và hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan thẩm định đối tượng, kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản khai cá nhân lập theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Mẫu số 01.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Các loại giấy tờ, tài liệu (nếu có) chứng minh thời gian, quá trình đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (bản sao lý lịch của cá nhân, hồ sơ Đảng viên, danh sách chi trả phụ cấp, quyết định phê duyệt, công nhận kết quả bầu cử…) Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện