Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Cục ATBXHN.
Bước 2: Cục ATBXHN tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục ATBXHN tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.
+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Cục ATBXHN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày
 • Phí: 500.000 đồng/1 bản kế hoạch Xem chi tiết
 • Phí: 2.000.000 đồng/1 bản kế hoạch Xem chi tiết
 • Phí: 5.000.000 đồng/1 bản kế hoạch Xem chi tiết
 • - Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục ATBXHN
  - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính); Bản chính: 3 - Bản sao:
  Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở Bản chính: 3 - Bản sao:

  Cơ quan thực hiện

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện