Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố, thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa). PL1.doc Bản chính: 1 - Bản sao:
  Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa). PL QĐ 04_2015_ 03 trang.1.doc Bản chính: 1 - Bản sao:

  Cơ quan thực hiện

  UBND cấp huyện-tỉnh Khánh Hòa

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  - Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
  - Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;
  - Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;
  - Hè phố, lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời;
  - Phù hợp với quy hoạch được UBND phê duyệt về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường;
  - Đối với vị trí gần trường học (khoảng cách nhỏ hơn 500m), cá nhân, tổ chức có nhu cầu giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữa xe có thu phí phải cam kết không giữ xe môtô của các đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở.