Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông để thực hiện: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Mức thu phí (đồng/m2/tháng) ĐồngXem chi tiết
 • 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa). PL1.doc Bản chính: 1 - Bản sao:
  Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa). PL QĐ 04_2015_ 03 trang.1.doc Bản chính: 1 - Bản sao:

  Cơ quan thực hiện

  UBND cấp huyện-tỉnh Khánh Hòa

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  - Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;
  - Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời;
  - Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: thời hạn giấy phép tối đa 30 ngày. Trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông vận tải (đối với Quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với hệ thống đường địa phương) chấp thuận.
  - Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: thời hạn giấy phép không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.
  - Đối với việc sử dụng tạm thời một phần hè phố trong đô thị làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình: Thời hạn giấy phép không quá thời gian xây dựng công trình đó. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố từ 22 giờ đếm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.