Thủ tục cấp giấy phép thi công cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công công trình đối với hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã (trừ các đường do Sở Giao thông vận tải quản lý) trực tiếp, qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
Đối với trường hợp hồ sơ nhận trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn và trả kết quả.
UBND cấp huyện tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp giấy phép thi công, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu; MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  UBND cấp huyện-tỉnh Khánh Hòa

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không