Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư dự án có nhu cầu xin mở điểm đấu nối tạm gửi hồ sơ cấp phép thi công đấu nối tạm đối với hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã trực tiếp, qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
Đối với trường hợp hồ sơ nhận trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn và trả kết quả.
UBND cấp huyện tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp giấy phép thi công, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu; MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 1
  + Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có); Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  + Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm và phương án tổ chức giao thông của nút giao. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  UBND cấp huyện-tỉnh Khánh Hòa

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không