Gia hạn giấy phép thi công (cấp huyện)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Giấy phép thi công khi hết thời hạn quy định, Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép thi công trực tiếp, qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
Đối với trường hợp hồ sơ nhận trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn và trả kết quả.
UBND cấp huyện tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp giấy phép thi công, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • Thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu; MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Giấy phép thi công đã hết hạn (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  UBND cấp huyện-tỉnh Khánh Hòa

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không