Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giao cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả cho công chức cấp xã.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
II. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
- Tại UBND cấp phường, xã: 05 ngày làm việc.
- Tại Phòng LĐTBXH quận, huyện: 05 ngày làm việc.
- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05) Ban khai dung cho ba me VNAH (Mau BM1).doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
1. Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05) Ban khai dung cho than nhan, nguoi tho cung ba me VNAH (Mau BM2).doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Bản chính: 0 - Bản sao: 1
3. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ) Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có