Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (UBND phường, xã)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý;
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký xác nhận trình UBND cấp huyện giải quyết;
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả và giao cho công chức cấp xã.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc. Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để thông báo và trả cho UBND phường, xã.
 • Phí: Không có.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu TT1); Ban khai huong che do uu dai khi nguoi co cong tu tran.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  2. Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  3. Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập; Phieu bao giam nguoi co cong voi cach mang tu tran.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  4. Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc); Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  5. Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  * Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
  - Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH); Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân). Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có.