Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (cấp xã, phường)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện.
Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 ngày làm việc + Tại UBND cấp phường, xã: 05 ngày làm việc. + Tại Phòng LĐTBXH quận, huyện: 10 ngày làm việc. + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 5 theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH) Ban khai bo sung tinh hinh than nhan (Mau so 5).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau: * Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc; * Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không