Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần (UBND cấp huyện)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm bản sao giấy chứng tử và giấy tờ theo yêu cầu của từng đối tượng, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
Bước 2: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
ước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý+ Bước 4: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản đề nghị, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết;
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 13 ngày. Riêng tại UBND huyện Hòa Vang được cộng thêm 02 ngày. Cụ thể: + Tại UBND cấp huyện: 05 ngày; Riêng UBND huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ). Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả cho UBND phường, xã. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (theo mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Mau TT1 Ban khai de nghi GQ tro cap tuat doi voi than nhan NCC tu tran.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Giấy chứng tử (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Bản chính: 1 - Bản sao: 1
3. Một số giấy tờ có liên quan đến chế độ Bảo hiểm Xã hội (nếu có). Đối với thương binh, bệnh binh có con trên 18 tuổi còn tiếp tục đi học phải có xác nhận của nhà trường; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
4. Bản sao giấy khai sinh, Hộ khẩu (photo); Bản chính: 0 - Bản sao: 1
5. Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã nơi cư trú; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
6. Trường hợp đề nghị giải quyết cho con trên 18 tuổi bị tàn tật ngoài các giấy tờ trên phải có: Biên bản xác minh của UBND cấp xã, Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Bản khai có xác nhận hoặc đề nghị của UBND xã, phường nơi cư trú.