Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương

Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương;
Trực tuyến 5 Ngày làm việc - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Mẫu số 02.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 03.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Yêu cầu, điều kiện thực hiện