Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Bước 1:

- Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng
+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);
+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống;

- Bước 2:

Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng;

- Bước 3:

Nhận chứng thư số trên mạng

- Bước 4:

Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.
 • Phí: 550.000 ĐồngXem chi tiết
 • Nhà thầu, nhà đầu tư có thể gửi hồ sơ đăng ký ttrực tiếp đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Trực tuyến 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.
 • Phí: 550000 ĐồngXem chi tiết
 • Trường hợp gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thì nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.
  Dịch vụ bưu chính 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.
 • Phí: 550000 ĐồngXem chi tiết
 • - Nhà thầu, nhà đầu tư có thể gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Thành phần hồ sơ

  Trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư (đã có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu đơn vị); Bản chính: 1 - Bản sao:
  - Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác; Bản chính: - Bản sao: 1
  - Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư; Bản chính: - Bản sao: 1
  - Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký và có thông tin trên...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư. Bản chính: 1 - Bản sao:

  Cơ quan thực hiện

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không có.