Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời...

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy...

+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.
+ Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
+ Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng Công Thương), 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Trực tuyến 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Thành phần hồ sơ

  - Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Bản chính: 1 - Bản sao: 1
  - Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  a) Văn bản đề nghị cấp lại; Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) PHỤ LỤC 52.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Công thương

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
  b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;
  c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;