Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
  Trực tuyến 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; Phụ lục 46.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (Bản sao); Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản chính: 1 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Công thương

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
  b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;
  c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;