Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người hưởng lập theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho cơ quan bưu điện hoặc cơ quan BHXH, ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.

Bước 2.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết

Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM (trong trường hợp phát hành thẻ ATM lần đầu).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay khi cơ quan BHXH nhận được hồ sơ 1. Nộp hồ sơ: người hưởng nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc các điểm chi trả;
2. Nhận kết quả: người hưởng nhận phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.
Dịch vụ bưu chính Ngay khi cơ quan BHXH nhận được hồ sơ 1. Nộp hồ sơ: người hưởng nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Nhận kết quả: người hưởng nhận phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH) 02_CBH.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện