Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế).
Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
  - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;
  - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh
  Trực tuyến 25 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
  - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;
  - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh
  Dịch vụ bưu chính 25 Ngày
 • Phí: ĐồngXem chi tiết
 • 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
  - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;
  - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mau 6_Don gia han GP.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao kết quả kiểm xạ Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 01_KB nhan vien BX.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.