Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.

Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm
Trực tuyến Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm
Dịch vụ bưu chính Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.