Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Trước khi thi công công trình tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố hạn chế giao thông theo quy định đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và căn cứ yêu cầu thực tế xác định biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khu vực trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, công bố.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phương án bố trí nhân lực Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thuyết minh chung về phương án Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực hoặc phương án phân luồng phương tiện theo tuyến khác đối với trường hợp cấm luồng Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Thời gian thực hiện phương án hạn chế giao thông Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Yêu cầu, điều kiện thực hiện