Hồ sơ đăng ký của nhà thầu/nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm những gì?

Trả lời:

Đơn đăng ký (in từ hệ thống) được đại diện theo Pháp luật của NT ký và đóng dấu, bản chứng minh thư photo người đại diện theo Pháp luật và bản ĐKKD photo (không cần chứng thực).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 36 câu hỏi liên quan