Công ty TNHH một thành viên sẽ phải tạm ngừng kinh doanh trong các trường hợp nào?

Trả lời:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tạm ngừng kinh doanh trong các trường hợp sau: - Do yêu cầu của người quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; - Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan