Các hình thức khuyến mại phải thực hiện đăng ký hoạt động khuyến mại?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

- Các hình thức khác theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan