Tôi không biết phân loại kiểu dáng công nghiệp thì làm thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 7.2.e Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan