Đối tượng nào được nhận làm con nuôi?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi là trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài ra, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng được nhận làm con nuôi nếu được cha dượng hoặc mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan